diumenge, 8 de desembre del 2013

UNA MICA D'ESCOLA DE PARES...Fa uns dies tant a 1rA com a 1rB hem començat el Projecte de l'Univers.
Aquesta manera de treballar és una mica diferent de l'habitual, i ens permet partir dels interessos que van sorgint a la classe per ampliar coneixements.
Per tal que tothom en tingui una idea, us proposem que llegiu aquesta petita explicació teòrica sobre el què és la metodologia per projectes i què preten aconseguir.

PROJECTE DE TREBALL A PRIMER: L'UNIVERS


QUÈ SÓN ELS PROJECTES DE TREBALL?
Es tracta d'una metodologia que fa referència a la manera com es proposen, s'aborden i s'elaboren els nuclis temàtics que es treballen a l'aula. 
Consisteix en el fet que els alumlnes són els principals protagonistes dels seus aprenentatges, i poden: triar els temes de treball segons els seus interessos; construir els nous coneixements a partir dels que posseeixen; establir els objectius del que es vol conèixer;aprendre el que realment és significatiu i funcional per a ells; obrir les fonts d'informació a l'entorn (família, mitjans de comunicació, serveis...); compartir el procés d'aprenentatge amb els altres; planificar i temporalitzar la pròpia tasca; responsabilitzar-se i comprometre's davant del grup a dur a terme accions i tasques de forma autònoma.
FINALITATS DELS PROJECTES DE TREBALL:
*Respectar els interessos reals dels infants.
*Promoure un model d'ensenyament actiu on l'infant sigui el protagonista de les principals decisions( què estudiar, com ,quan..)
*Fomentar un model de treball cooperatiu.
*Estimular l'autonomia del nen-a.
*Incorporar I implicar a la família i l'entorn proper com a element eduactiu.
*Genera un ambient d'aula on els infants puguin expressar-se i compartir.
*Partir dels coneixements previs dels infants.
*Fomentar la lliure elecció.

FUNCIONAMENT DELS PROJECTES DE TREBALL:
1. ELECCIÓ.- QUÈ VOLEM ESTUDIAR? 
Escollim el tema, informem a les famílies, manifestem què sabem del tema.
2.PLANIFICACIÓ.- QUÈ HEM DE FER?
Aporterm material i fem un racó d'informació de l'aula, consulta del material, expressió dels dubtes sobre el tema, organització de les preguntes en un índex, distribució de les preguntes entre els infants, temporització de les exposicions, informació a les famílies sobre el que ha de portar el seu fill-a el dia de l'exposició, retornar el material del racó d'informació.
3.DESENVOLUPAMENT.- FEM-HO.
Recerca d'informació per part de la família sobre la pregunta adjudicada a cada infant, aportació de les informacions el dia de l'exposició, exposicions de les preguntes, elaboració de les fitxes de treball.
4.AVALUACIÓ.- COM HA ANAT? 
Els nens-es responen que han après durant tot el procès.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada